MisterRobot

Forum Grunt
 • Content count

  27
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Personal Information

 • Country
 1. denied

  Asan mn daram aln karaye map managertono anjam midam o bug haro peyda mikonam khodaro shokr mapaye lod ham ke hamash sarshar az bug an Entehaye payam
 2. denied

  hame harfaye @ARNOLD²doroste o shoma fahmidin ke mn bug dc o zdm o azash ham ettelae kamel dashtm... mitoonam be jorat begam ke beyne 2-3 nafare avvali boodam ke fahmidn in bug o azash estefade krdm ; hala soali ke pish myad ine to poste khodamm behesh eshare krdm... 1-alan moshkeli ine ke kesi age chat nde o alt nagire ro lvli ke mn drm shoma hichjoore nmitoonid peyda konid shakhse khatio... 2-tarikhe baziyaye mn 27/08/2019 20:51 v 28/08/2019 20:51 v in tarikha vase ghable ine ke shoma asan bdonid in bug chi hast! pas mn bug haro hododoe 20 rooz pish estefade krdm o shoma aln mno ban mikonid ? mn khodam staff boodim posti ke 48 saat bade bazi bashe o shoma reject mikonin ... yekam adel bashin ...
 3. slot
 4. ✔ Kesi ke bug o mizne hame playera fatal mikhoran aval team 2 fatal mikhore o intoore ke be team 1 point mide hamsihe , ✔ vaghti fatal mikhore war3 replay na mishe save krd na khodesh autosave mishe , ⚠ mn alan replay bazio ndrm pas tanha chizi ke drm in game id : https://admin.rankedgaming.com/rooms/game.php?game=lod&id=6528814 OMD.HammeR herosh Abadon bood skillhash ta onjayi ke didam : 3WindRunner + 3Lycan + 3Abaddon + 3OgreMagi + 6Lycan + 6Aabadon Aln shoma hagh darin ke rad konin chon mitone harfam eshteba o dorogh bashe Madraki ham nis ke harfamo tayid kone ye rah neshoon bdin vase in bug ke dare pakhsh mishe o beshe reportesh dad farde khatio , Thanx For Your Time ; #MisterRobot
 5. #MisterRobot Sabeghe admini to hamin roome iran , ir lod cw , ... Time online az ghorob ke az sare kar tatil sham ta avakhare shab hstm In acc new mne o game to iran ndrm vali acc ghablim dasht /p MrRobot¹ Adamaro nesbat be ghableshoon nabas ghezavat kard Hamantor ke hazrate ali mifarmyand : "ke agar gonah kari ra dar myane shab didin an ra gonah kar nadadin shayd ta sahar tobe karde bashad ..."
 6. https://admin.rankedgaming.com/rooms/game.php?game=lod&id=6497198 check min 27 to fight admiral dasht mno mizd sp vasad S zd ke negah kone mn bemirm kenaram bood akharaye bazi ham iteme yare maro shekoond http://parser.rankedgaming.com/replay.php?replay=1566381518 t.rex07
 7. https://admin.rankedgaming.com/rooms/game.php?game=lod&id=6487319 check 44~44:19 CaaRLitos_96_
 8. http://parser.rankedgaming.com/replay.php?replay=1565609084 https://admin.rankedgaming.com/rooms/game.php?game=lod&id=6466844 شهرام
 9. http://parser.rankedgaming.com/replay.php?replay=1565609084 https://admin.rankedgaming.com/rooms/game.php?game=lod&id=6466844 Drag_021 holohoshe min 15~20 ogre lord omad to farmam nzasht radiancam byad az amd khodetono bzarid jaye mn 3 dase farmamo last zd badesh omadn roomoon 6 lich zdn chasbid be mn ke bemirm chon hpish bishtar az mn bood,in aln antigamer nist pas chie ?
 10. https://admin.rankedgaming.com/rooms/game.php?game=lod&id=6453912 Please Check and AutoBan Leavers...
 11. https://admin.rankedgaming.com/rooms/game.php?game=lod&id=6453912 04:20 DontMatterR
 12. 5750900 14:15 SENTINEL invokerfire kiram to namos jendat bere yaro dare bahat ply mid
 13. 5750900 09:15 SENTINEL invokerfire atinad noob ziad dare
 14. 5750900 09:03 ALLCHAT protect.lovee rgc 09:06 ALLCHAT protect.lovee ghorbone 09:08 ALLCHAT protect.lovee atinad
 15. https://admin.rankedgaming.com/rooms/game.php?game=lod&id=6440314 36:58 Mosi.shz